Termeni si Conditii 

www.ralucageorgescu.ro, denumit in continuare “Site-ul” sau Platforma este proprietatea companiei SWM IDEAL LIFE CONCEPT SRL.

Date de identificare companie :

 

 • Denumire : SWM IDEAL LIFE CONCEPT SRL
 • Numar de Identificare la Registrul Comertului : J40/2108/2020
 • CUI: 42263754
 • Adresa: Drm. Taberei 39, bloc 801, scara B, etaj 8, Sector 6, BUCURESTI
 • Contact : contact@ralucageorgescu.ro 
 • Telefon : 0753.027.047

Vă invităm să citiți cu atenție Termenii și condițiile site-ului pentru a avea o imagine clară asupra drepturilor și obligațiilor dumneavoastră. Vizitând și utilizând acest website, acceptați automat termenii și condițiile de mai jos.

 

Acceptarea din partea Utilizatorului a acestor Termeni și condiții reprezintă o condiție obligatorie pentru posibilitatea de a crea contul de utilizator și de a accesa și utiliza Conținutul oferit.

 Cu toate acestea, în cazul în care se va constata ca abonatul nu a respectat întocmai aceste prevederi, site-ul ralucageorgescu.ro isi rezerva dreptul de a rezilia prezentul acord sau să suspende accesul abonatului de a accesa platforma și conținutul e-bookurilor/cursurilor si pachetelor achiztionate, fără vreo notificare prealabilă. Ridicarea măsurii suspendării accesului abonatului va fi realizată de îndată ce abonatul se va conforma cu prezentele dispoziții. 

 

Un aspect foarte important  este ca informațiile furnizate să fie corecte, complete și actualizate pentru contul dumneavoastră, să vă exprimați acordul în actualizarea acestora și să indicați o metodă de plată a abonamentului validă. În cazul în care aceste informații nu sunt conforme, vom putea bloca funcționalitățile și funcțiile platformei precum și accesul la conținut. 

 

Platforma – reprezintă domeniul www.ralucageorgescu.ro , subdomeniile sale și orice aplicații care oferă acces la conținutul www.ralucageorgescu.ro

 

Titular – persoana cu drept legal care deține proprietatea platformei.

 

Taxa de abonament/Taxa per material tip PDF (e-BOOK) sunt taxe plătite de Utilizatori pentru a beneficia de utilizarea serviciilor site-ului pentru perioada de timp aleasă: o lună/ doisprezece luni/ nelimitat.

 

Serviciile platformei includ:

 1. Obținerea accesului la informațiile furnizate printr-un browser web;
 2. Utilizarea resurselor/datelor/conținutului site-ului după înregistrare;
 3. Posibilitatea de a adăuga comentarii pe platformă;
 4. Posibilitatea de a crea și personaliza profilul de utilizator după înregistrare;
 5. Posibilitatea de a primi buletine informative.

Continut – se referă la toate datele, înregistrările video, înregistrările audio, textele, testele, muzica, sunetele, tonurile, fotografiile, grafica, mesajele, etichetele/tag-uri și orice alt tip de material sau informații digitale, existente.

 

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică care vizitează sau accesează site-ul www.ralucageorgescu.ro , care solicită un anumit Serviciu (abonare la newsletter sau informații prin formular) sau care dorește să utilizeze serviciile oferite de site, conform acestor Termeni și condiții;

 

Document – acești Termeni și condiții;

 

Date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). În principiu, datele cu caracter personal reprezintă: numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, CNP, numărul de telefon, codurile de identificare etc.;

 

Operator date cu caracter personal – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

Consimtamant(al persoanei vizate) – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care acceptă categoric, printr-o declarație sau acțiune, ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate;

 

Prelucrare – orice operațiune/set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizarea mijloacelor automate), și anume colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele cu caracter personal);

 

Newsletter – mijloacele de informare periodică, exclusiv electronică, cu privire la serviciile și / sau proiectele și acțiunile desfășurate de noi

eBOOK/PDF – Material in format PDF, ce contine formulele/lectiile aferente produsul ales spre achizitionare.

 

Drepturile de proprietate intelectuala si protectia acestora 

Conținutul definit în capitolul „Definiții și termeni” de mai sus, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, grafică, reprezentări stilizate, simboluri asociate și combinații ale acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, imagini statice și dinamice, text și / sau conținut multimedia prezent pe site, sunt proprietatea exclusivă a site-ului www.ralucageorgescu.ro , care își rezervă toate drepturile obținute în acest sens direct sau indirect. Aceste drepturi pot fi supuse restricțiilor privind utilizarea, reproducerea și / sau difuzarea, caz în care sunteți responsabil pentru respectarea acestor restricții dacă descărcați sau încărcați astfel de materiale.

 

Utilizarea Serviciilor nu vă conferă drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora sau a conținutului pe care îl accesați.

 

Nu este permis să copiați, distribuiți, publicați, reproduceți, alterați, modificați, folosiți, creați materiale derivate, afișați, includeți orice conținut în alt context decât cel original, eliminarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția acordului sunt considerate fraude si se sanctioneaza conform legii.

 

Când încărcați sau trimiteți informații în orice mod către site prin intermediul formularelor sau altor funcții, sunteți de acord să nu prejudiciați în niciun fel drepturile de autor pe care o terță parte le poate invoca în legătură cu materialele și informațiile încărcate sau transmise.

 

Puteți copia, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale numai dacă nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de acest Document este interzisă.

 

 1. Conținutul Site-ului și Documentele pot fi utilizate, dar nu și comercializate.
 2. Sunteți de acord să utilizați mijloacele potrivite pentru a proteja conținutul documentelor si materialelor împotriva utilizării, copierii, distribuției și publicării neautorizate. 

Acordarea DREPTURILOR

 1. In conformitate cu acești Termeni și condiții, www.ralucageorgescu.ro acordă utilizatorului dreptul personal, neexclusiv, limitat și netransferabil de a utiliza serviciile site-ului și de a accesa conținutul sau, respectiv înregistrările video și testele în scopuri educaționale, precum și alte materiale educaționale;
 2. Dreptul acordat include mai exact: dreptul Utilizatorului de a utiliza Conținutul site-ului , în condițiile menționate la punctul a., exclusiv în scopuri personale și în conformitate cu Domeniul de utilizare definit in acest document. Toate parolele și informațiile de control al accesului, furnizate pentru accesul pe site , sunt informații confidențiale, iar protecția acestora este o responsabilitate care revine exclusiv Utilizatorului.

Abonament

 

Serviciile site-ului www.ralucageorgescu.ro sunt supuse unei taxe de abonament/taxe de achizitionare pentru fiecare material in parte.

Utilizatorii beneficiază de o utilizare nelimitată a Serviciilor site-ului pentru perioada de timp aleasă: „planuri de abonament” de o luna/ doisprezece luni. Pentru a utiliza Serviciile site-ului trebuie să aveți acces la internet și să ne furnizați o „metodă de plată”. Metoda de plată înseamnă o metodă de plată curentă, validă, acceptată, deoarece plata se actualizează periodic și poate include plata prin contul dvs. cu o terță parte. Cu excepția cazului în care anulați abonamentul înainte de data de facturare, ne autorizați să debităm taxa de abonament pentru următorul ciclu de facturare din metoda de plată furnizată.

 

În cazul unei plăți neefectuate cu succes, din cauza expirării, a fondurilor insuficiente sau alte cazuri și nu vă închideți contul, este posibil să vă suspendăm accesul la serviciile noastre până când plata nu va fi efectuată cu succes printr-o metodă de plată validă. Sunteți responsabil pentru orice sumă neîncasată. Pentru unele metode de plată, emitentul vă poate percepe anumite comisioane, cum ar fi comisioane pentru tranzacții externe sau alte comisioane legate de procesarea metodei dvs. de plată. Taxele locale pot varia în funcție de metoda de plată utilizată. Pentru detalii, consultați furnizorul dvs. pentru serviciile de plată.

 

Modificarea PRETURILOR 

 

Este posibilă modificarea prețului serviciului nostru; cu toate acestea, orice modificare a prețului sau a planurilor de abonament se va aplica numai următoarelor cicluri de facturare. 

 

Oferte promotionale

 

Ocazional, putem oferi oferte promoționale speciale, planuri sau abonamente („Oferte”). Eligibilitatea ofertelor este stabilită de site-ul www.ralucageorgescu.ro la propria sa discreție și ne rezervăm dreptul de a revoca o ofertă și de a pune contul în așteptare în cazul în care considerăm că nu sunteți eligibil. Putem folosi informații precum ID-ul dispozitivului, metoda de plată, o adresă de e-mail sau alte detalii pentru a determina eligibilitatea ofertei. Cerințele de eligibilitate și alte limitări vă vor fi dezvăluite atunci când accesați Oferta sau prin alte metode de comunicare disponibile dvs.

 

Cu excepția cazurilor prevăzute în acest document, Utilizatorul NU are dreptul să comercializeze, să închirieze, să sublicențieze, să reproducă, să facă publicitate, să distribuie, să transfere sau să partajeze ori să utilizeze în orice alt mod / inclusiv să proceseze, să traducă etc. Conținutul Platformei, software-ul și documentația sau părți ale acestora. Utilizatorul nu are dreptul să acorde acces la platformă, software sau documentație;

 

Utilizatorul NU are dreptul să traducă, să proceseze, să adapteze sau să facă alte modificări Platformei, Conținutului, și Documentației, sau părți ale acestora, inclusiv pentru corectarea erorilor;

 

Încetarea aplicării prevederilor

Se consideră că drepturile prevăzute în cadrul acestui Acord intră în vigoare la data acceptării acestor Termeni și condiții. Drepturile acordate în temeiul acestui Acord vor rămâne în vigoare până în momentul în care se va incheia accesul la cursurile aferente site-ului.

În cazul încetării utilizării site-ului si a materialelor aferente, Utilizatorul este obligat:

 

 1. Să întrerupă accesul și utilizarea Conținutului site-ului;
 2. Să dezinstaleze, să elimine și să distrugă întreaga Documentație, inclusiv toate copiile, modificările sau părțile combinate de orice formă, integrale sau parțiale.

La încetarea folosirii serviciilor de către Utilizator prin completarea formularului pentru ștergere a contului, Titularul șterge toate informațiile furnizate în mod direct de către Utilizator și cele apărute ca rezultat al utilizării site-uli , într-un termen care să nu depășească 2 săptămâni.

 

 1. Indiferent de motivul încetării utilizării, site-ul www.ralucageorgescu.ro nu este în niciun fel responsabil față de Utilizator sau terți, pentru daune directe sau indirecte, neplăceri cauzate, achiziționarea unor produse suplimentare de la terți etc.
 2. Site-ul www.ralucageorgescu.ro își rezervă dreptul de a înceta în orice moment întreținerea Platformei aducând acest fapt la cunoștință prin publicarea unui anunț pe site, în cazuri de forță majoră sau în urma unui ordin al unei autorități competente sau atunci când Titularul este în pericol de prejudiciere în ceea ce privește organizarea și întreținerea site-ului. În aceste cazuri, utilizatorii acceptă faptul ca că nu vor fi despăgubiți.
 3. www.ralucageorgescu.ro are dreptul să sancționeze utilizatorii care au identificat și au profitat de un defect tehnic al sistemului siet-ului.

Responsabilitatea

Conținutul Platformei, Software-ului și al Documentației sunt puse la dispoziția Utilizatorului „așa cum sunt”, fără garanții directe sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții de conformitate, garanții comerciale și altele. Titularul nu garantează că site-ul și Documentația vor satisface cerințele și nevoile Utilizatorului sau că acestea nu au defecte  sau că sunt realizate astfel încât să funcționeze numai în condiții de siguranță  sau că defectele pot fi și vor fi corectate și nici că nu vor fi întâmpinate probleme la utilizarea acestora.Prezentul site www.ralucageorgescu.ro nu garantează fiabilitatea . Titularul renunță la toate celelalte garanții sau condiții de orice fel, directe sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, integrarea sistematică și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Documentele nu sunt proiectate, fabricate sau destinate utilizării în condiții sau moduri care ar putea provoca decesul, vătămări corporale, daune materiale sau daune aduse mediului. Orice astfel de utilizare se face pe riscul și cheltuiala Utilizatorului.

 

Prin obținerea calității de Utilizator, se consideră că ați citit și ați acceptat Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate.

 

Utilizatorul NU are dreptul la despăgubiri, cereri sau alte forme de reclamații care pot fi generate de necesitatea efectuării unor reparații, reparații în regim propriu, corecții și modificări ale platformei sau e-BOOK-urilor.

 

Mesajele trimise prin sistemul Platformei nu sunt anonime, iar în caz de dispută sau suspiciune a existenței unei activități ilicite din partea unor utilizatori, Titularul poate vizualiza aceste mesaje. Titularul nu va fi tras la răspundere și nu va lua măsuri în cazul în care utilizatorii tranzacționează conturile între ei în schimbul echivalentului monetar al conturilor respective și nici pentru fraudele apărute în acest context, dar își rezervă dreptul de a sancționa și de a acționa în justiție utilizatorii respectivi. Detinatorul site-ului www.ralucageorgescu.ro nu va fi tras la răspundere și nu va lua măsuri în cazul furtului de date de acces a contului de utilizator, în cazul în care utilizatorul însuși fie le-a furnizat în mod voluntar unei alte persoane, fie le-a introdus într-un software rău intenționat.

 

Utilizatorul are următoarele obligații:

 

 1. Să nu furnizeze și să transmită informații interzise prin lege sau care contravin normelor de etică socială și morală;
 2. Să utilizeze Site-ul într-un mod care să nu creeze neplăceri altor utilizatori și Administratorului Platformei;
 3. Să folosească informațiile aflate pe paginile Platformei numai în scopuri personale, pur necomerciale, fără nicio intenție directă sau indirectă de a obține profituri sau câștiguri de orice fel din această utilizare;
 4. Să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul și partenerii săi le dețin în legătură cu serviciul furnizat prin intermediul Platformei și Conținutului acesteia;
 5. Nu are dreptul să copieze, să modifice, să distribuie, să vândă sau să închirieze nicio parte a Serviciilor și Software-ului inclus; nu are dreptul să refacă sau să încerce să extragă codul sursă al programului respectiv.

Limitarea răspunderii

1. Respingerea răspunderii în situații specifice

 

www.ralucageorgescu.ro NU își asumă responsabilitatea față de Utilizator cu privire la costurile de furnizare a serviciilor; profituri pierdute; tranzacții sau plăți eșuate; obligații comerciale; pierderea reputației; orice daune ulterioare, accidentale, particulare sau indirecte care deriva din sau în legătură cu acești Termeni și condiții sau utilizarea site-ului sau a documentele aferente site-ului www.ralucageorgescu.ro indiferent de modul în care au fost cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, indiferent de faptul că firma a fost notificată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

 

2.Limitele generale ale răspunderii

 

În cazul în care Titularul site-ului www.ralucageorgescu.ro plătește despăgubiri sau alte sume de bani sau dacă i se impune o altă formă de asumare a responsabilității ca urmare a aplicării unei legi sau a altor cerințe normative, răspunderea generală , așa cum este prezentată în acest Document, împotriva oricărui motiv al oricărui tip de acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea contractului, încălcarea legii (inclusiv prin neglijență), răspundere limitată, încălcarea drepturilor privind garanția, interpretare greșită sau altele, suma plătită de către Titularul site-ului www.ralucageorgescu.ro nu va depăși suma echivalentă taxei plătite de Utilizator pentru utilizarea Platformei, sau Documentației, în conformitate cu prezentul Document.

 

Colectarea, utilizarea, prelucrarea, transferul și stocarea informațiilor

Procesăm datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.

 

Prelucrarea de către Administrator a datelor cu caracter personal poate fi, de asemenea, în legătură cu dezvoltarea a noi programe și Servicii, precum și îmbunătățirea celor existente; conștientizarea drepturilor și obligațiilor legale; punerea la dispoziția Utilizatorului a altor produse și Servicii, furnizate de noi.

 

Titularul are dreptul să furnizeze date personale ale Utilizatorului unor terțe părți, pentru a asigura servicii complete, rapide și de calitate. Datele cu caracter personal sunt furnizate unor terțe părți numai după ce Administratorul a verificat că au fost luate toate măsurile tehnice și organizaționale pentru a proteja datele respective.

 

Administratorul are dreptul să monitorizeze, independent, prin terțe părți sau prin mijloace automate, comportamentul Utilizatorului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 

lecții video vizionate;

 

 1. Durata lecției video vizionată;
 2. Comentarii sau întrebări postate;
 3. Teste rezolvate;
 4. Răspunsuri greșite și corecte din teste;
 5. În scopuri statistice, Administratorul are dreptul de a utiliza datele, respectiv o parte a acestora, în scopuri proprii, cum ar fi: analize interne; realizarea unor recomandări; concluzii privind îmbunătățirea conținutului Platformei sau a modului în care funcționează; crearea de date generale pentru fiecare Utilizator, în raport cu realizările Platformei etc.

Dispoziții generale

Titularul are dreptul să introducă în acest Document restricții suplimentare privind utilizarea Platformei sau a unor părți din Conținutul acesteia, în cazul în care absența unor astfel de restricții ar duce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Modificările intră în vigoare începând cu ziua în care sunt efectuate de către Titular.

 

Prevederi privind controlul exportului – Utilizatorul este de acord în mod explicit să nu (re) exporte, să publice sau să transfere datele si conținutul site-ului, în totalitate sau parțial, către terți.

Impozite, taxe și costuri de transport – Impozite sau taxe de orice fel, cum ar fi impozite pe vânzări, impozit pe venit, TVA, taxe vamale, taxe, tarife și costuri de transport, prelucrare și altele, care pot rezulta din utilizarea platformei, vor fi achitate de către Utilizator (direct sau indirect).

 

Nerespectarea de către oricare dintre părți a oricăreia dintre prevederile conținute în acești Termeni și condiții nu abrogă obligațiile ce rezultă din această dispoziție sau dreptul părții de a pune în aplicare aceste dispoziții sau orice alte dispoziții de mai jos.

 

Părțile sunt de acord că, în cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții se dovedește a fi inaplicabilă din orice motiv, această prevedere va fi revizuită numai în măsura necesară pentru a asigura aplicabilitatea acesteia.

 

Utilizatorul nu are dreptul de a oferi, sublicenția, transfera drepturile pe care le deține sau de a-și delega obligațiile, în conformitate cu acești Termeni și condiții, fără acordul prealabil scris al Titularului site-ului www.ralucageorgescu,ro iar orice astfel de încercare fără consimțământul Titularului nu va fi luată în considerare. Acest Document are caracter obligatoriu pentru moștenitorii legali și testamentari ai părților.

 

Integritatea termenilor și condițiilor. Acești Termeni și condiții constituie acordul unic și complet între părți cu privire la obiectul prezentului Document și înlocuiesc toate celelalte acorduri și convenții anterioare dintre părți cu privire la același subiect. 

 

www.ralucageorgescu.ro nu are niciun drept asupra mărcilor comerciale utilizate în cadrul Platformei, deoarece acestea vizează identificarea lucrărilor, manualelor etc. de către Utilizator. Lucrările sunt proprietatea autorilor lor. Ilustrațiile lor sunt educative și utile.

 

Confidențialitatea

www.ralucageorgescu.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice fel pe care le furnizați. Vă asigurăm că divulgarea informațiilor și datelor dvs. personale furnizate va fi posibilă numai în conformitate cu acești „Termeni și condiții” și „Politica de confidențialitate”.

 

Prin transmiterea informațiilor sau materialelor prin intermediul acestei Platforme, furnizați Titularului site-ului www.ralucageorgescu.ro  accesul nelimitat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui astfel de materiale sau informații.

 

Accesul și actualizarea datelor dvs. personale

Vom prelucra doar datele personale pe care le-ați furnizat prin intermediul formularelor de pe site și numai în scopul pentru care ni le-ați furnizat.

 

În cazul în care informațiile dvs. personale / datele la care aveți acces ori de câte ori utilizați site-ul sunt incorecte, vă oferim modalități de actualizare sau ștergere rapidă, cu excepția cazurilor în care trebuie să păstrăm aceste informații în scopuri legitime prevăzute de normele legale.

 

Site-ul www.ralucageorgescu.ro își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la informatiile de pe site (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe site în momentul accesului acestuia.

 

Retragerea consimțământului și dezabonarea

Vă rugăm să țineți cont de faptul că prelucrarea datelor dvs. personale se va face până în momentul retragerii consimțământului, indiferent de forma în care a fost exprimat.

 

Vă puteți dezabona în orice moment accesând opțiunea de dezabonare din newsletter sau prin e-mail la: unsubscribe@ralucageorgescu.ro.

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele personale pe care le colectăm de la dvs. depind de serviciile pe care le utilizați și pot include următoarele:

Informații pe care le furnizați direct

Informații despre modul în care vă putem contacta (cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte informații de contact similare).

Date necesare procesării plăților și prevenirii fraudei.

Date despre cont – informații despre cum achiziționați sau vă înregistrați pentru serviciile noastre, tipurile de servicii, tranzacțiile, istoricul plăților și alte informații despre contul dvs.

Date protejate de acces – colectăm nume de utilizatori, parole, indicii de parolă și alte informații similare de securitate legate de datele de autentificare și de accesul la conturile dvs.

Alte informații de identificare unice – cum ar fi datele pe care ni le furnizați personal, online, prin telefon sau poștă sau alte canale de servicii pentru clienți, răspunsuri la întrebări pentru sondaje sau concursuri pentru utilizatori și informații suplimentare pe care le colectăm pentru a facilita furnizarea serviciilor noastre și pentru a răspunde întrebărilor dvs.

Rețineți că nu sunteți obligat să ne furnizați informațiile personale pe care le solicităm, deși în unele cazuri, dacă alegeți să nu împărtășiți aceste informații, nu vă vom putea oferi serviciile noastre, anumite funcții specializate sau nu vom putea să răspundem eficient la întrebările dvs.

Legea aplicabila 

Acest document va fi interpretat și guvernat de prevederile legislației din România.

 

Orice dispută referitoare la un litigiu care rezultă din sau în legătură cu acest Document sau din utilizarea Platformei va fi soluționat de instanțele competente din România.

Facturare si Anulare

 

Taxa pentru Serviciile platformei va fi percepută prin Metoda dvs. de plată la data specificată de plată indicată pe pagina dvs. de „Profil”. Durata ciclului dvs. de facturare va depinde de tipul de abonament pe care îl alegeți. În unele cazuri, data plății dvs. se poate modifica, de exemplu, dacă plata prin Metoda dvs. de plată nu a fost efectuată cu succes, dacă schimbați tipul de abonament sau dacă abonamentul ales a început într-o zi care nu este cuprinsă într-o lună dată. 

Metoda de plata acceptata de catre site : plata cu CARD-ul prin intermediul Netopia Payments , 3d Secure.

Inregistrarea este considerată automat o formă de acceptare și semnare a Termenilor și condițiilor.

Politica de RETUR 

Documentele in format PDF, nu sunt returnabile, iar sumele platite nu sunt rambursabile.

Rambursarea contravalorii documentelor PDF sau a cursurilor

Plata pentru documentele in format PDF, NU ESTE RETURNABILA.

Ai nevoie de ajutor? 

Contacteza-ne pe email la adresa de email help@ralucageorgescu.com